Privacy-en cookie statement van marijke

marijke. makelaardij is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacystatement. Op de website van marijke. makelaardij wordt gebruik gemaakt van cookies. In deze cookiestatementleggen wij uit wat cookies zijn, welke cookies te onderscheiden zijn, waartoe deze cookies worden gebruikt en hoe marijke. makelaardij omgaat met cookies.

Contactgegevens:Twenthe Centrum, Twentheplein 3-5, 1e etage, 7607 GZ in Almelo info@marijkemakelaardij.nl/ www.marijkemakelaardij.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

marijke. makelaardij verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor-en achternaamGeslachtGeboortedatumGeboorteplaatsAdresgegevensTelefoonnummerE-mailadresBankrekeningnummerNummer ID-bewijs

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@marijkemakelaardij.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

marijke. makelaardij verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren; Om een opdracht tot dienstverlening uit te kunnen voeren; Om een taxatieopdracht uit te kunnen voeren;marijke. makelaardij verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

marijke. makelaardijneemt welop basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van marijke. makelaardijtussen zit.marijke. makelaardij gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: Google Analytics om het soort bezoeker van de website te analyseren, marijke. makelaardij gebruikt deze informatie om haar eigen content te optimaliseren. Voor de bezoeker heeft dit geen gevolgen, deze gegevens worden nooit met derden gedeeld.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

marijke. makelaardijbewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: Een aantal gegevens van de dienstverlening bewaart de VBO makelaar 20 jaar, omdat de VBO-makelaar gedurende deze periode aansprakelijk kan worden gesteld voor beroepsfouten. De bewijslast dat de VBO-makelaar de verplichte toets in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) heeft uitgevoerd, bewaart de VBO-makelaar 5 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

marijke. makelaardij deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om tevoldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uwgegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. marijke. makelaardijblijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt marijke. makelaardijuw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming. U verkoopt uw woning en u heeft hiervoor marijkemakelaardij ingeschakeld: Het doel van dit contact is om in opdracht van u promotie te maken voor uw woning, inzicht te krijgen in de waarde van en belangstelling voor uw woning, belangstellenden rond te leiden en namens u te onderhandelen en de transactie te begeleiden. Daarbij stelt de makelaar ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:GegevensVerstrekking mogelijk aanBewaartermijn bij VBO-makelaarUw naam, adres en overige contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.b20 jaarDe reden van verkoop, bijvoorbeeld groter wonen of verandering van werk.a3 jaarDe datum van aanmelding van de woning en de periode dat de woning te koop staat of heeft gestaan. a20 jaarDe omschrijving en kenmerken van de woning zoals de vraagprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens, WOZ-waarde en foto’s en video’s van de woning. Indien dat met de VBO-makelaar is afgesproken, worden bovenstaande gegevens bekend gemaakt op Funda, andere huizenwebsites en op de website van de VBO-makelaar. Dit gebeurt voor promotie van uw woning en worden daar tot maximaal 1 jaar na de transactie getoond. a, d20 jaarDe reden van een eventuele intrekking van de bemiddelingsopdracht.a3 jaarGegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).c5 jaarGegevens die nodig zijn om de koopovereenkomst op te stellen. b20 jaarWanneer de woning is verkocht: de transactiegegevens zoals de verkoopprijs en de transactiedatum. a20 jaarOverige informatie die u aan de VBO-makelaar verstrekt.geen3 jaarOntvangers van gegevensaVBO (gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard)bNotaris, taxateur, koper, aankoopmakelaarcFIU (Financial Intelligence Unit –Nederland)dBezichtiger, bieder, koper, aankoopmakelaar

Privacy-en cookie statement van marijke.

U verhuurt uw woning en u heeft hiervoor marijke makelaardij ingeschakeld

Het doel van dit contact is om in opdracht van u promotie te maken voor uw woning, bezichtigingen te verzorgen, inzicht te krijgen in de betrouwbaarheid van de potentiële huurder en een huurovereenkomst op te stellen. Daarbij stelt de VBO-makelaar ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:GegevensVerstrekking mogelijk aanBewaartermijn bij VBO-makelaarUw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.b20 jaarDe reden van verhuur.a3 jaarDe omschrijving en kenmerken van de woning zoals de huurprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens en foto’s en video’s van de woning.Indien met de VBO-makelaar is afgesproken, worden bovenstaande gegevens bekend gemaakt op funda,andere huizenwebsites en op de website van de VBO-makelaar. Dit gebeurt voor promotie van uw woning en worden daar tot maximaal 1 jaar na de transactie getoond.a, c20 jaarDe reden van een eventuele intrekking van de bemiddelingsopdracht.a3 jaarDeeisen die u stelt aan de huurder.c20 jaarGegevens die nodig zijn om de huurovereenkomst op te stellen, waaronder uw identiteitsvaststelling.c20 jaarWanneer de woning is verhuurd, de huurprijs en huurconditiesa3 jaarOverige informatie die u aande VBO-makelaar verstrekt.geen3 jaarOntvangers van gegevensaVBO(gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard)bHuurdercBezichtiger, huurder, aanhuurmakelaarU bent op zoek naar een koopwoning en u heeft hiervoor marijke makelaardij ingeschakeldHet doel van dit contact is om in opdracht van u een voor u passende woning te vinden, namens u de onderhandelingen te voeren en de transactie te begeleiden. Daarbij stelt de VBO-makelaar ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:GegevensVerstrekking mogelijk aanBewaartermijn bij VBO-makelaarUw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.a20 jaarHet zoekprofiel waarin uw woonwensen zijn opgenomen.geen3 jaarGegevens over uw huidige woning zoals de koop-en huurprijs. De reden van koop, bijvoorbeeld groter wonen of verandering van werk.geen3 jaarUw leeftijds-en inkomenscategorie en gezinssamenstelling.geen3 jaarIndien met u afgesproken, gegevens ter vaststelling vanuw financieringsmogelijkheden.geen3 jaarGegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).b5 jaarGegevens die nodig zijn om de koopovereenkomst op te stellen, waaronder uw identiteitsvaststelling. c20 jaar

Privacy-en cookie statement van marijke.

Wanneer de woning is verkocht: de transactiegegevens zoals de verkoopprijs en de transactiedatum.geen20 jaarOverige informatie die u aan de VBO-makelaar verstrekt.geen3 jaarOntvangers van gegevensaVerkoper, verkoopmakelaarbFIU (Financial Intelligence Unit –Nederland), verkoopmakelaarcNotaris, verkoper, verkoopmakelaarU bent op zoek naar een huurwoning en u heeft hiervoor marijke makelaardij ingeschakeldHet doel van dit contact is om in opdracht van u een geschikte huurwoning te vinden, namens u de onderhandelingen te voeren en de begeleiding bij de totstandkoming van de huurovereenkomst en de verdere afwikkeling daarvan te verzorgen. Daarbij stelt de VBO-makelaar ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:GegevensVerstrekking mogelijk aanBewaartermijn bij VBO-makelaarUw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.a20 jaarHet zoekprofiel waarin uw woonwensen zijn opgenomen.geen3 jaarGegevens over uw huidige woning zoals de koop-en huurprijs. De reden van huur, bijvoorbeeld groter wonen of verandering van werk.geen3 jaarUw leeftijds-en inkomenscategorie en gezinssamenstelling.geen3 jaarIndien met u afgesproken, gegevens ter vaststelling van uw mogelijkheden om een huurprijs te betalen.geen3 jaarGegevens die nodig zijn als de verhuurder een huurderstoets eist (bijvoorbeeld VBOWoontoets). Deze toets is een gerechtvaardigd belang van de verhuurder.a3 jaarGegevens die nodig zijn om de huurovereenkomst op te stellen, waaronder uw identiteitsvaststelling.a20 jaarOverige informatie die u aan de VBO-makelaar verstrekt.geen3 jaarOntvangers van gegevensaVerhuurder, verhuurmakelaarU wilt een koop-of huurwoning, een bedrijfspand of agrarisch vastgoed bezichtigen die via marijke makelaardij wordt aangebodenIn dit contact maakt de VBO-makelaar bezichtigingsafspraken, geeft de VBO-makelaar u een goed beeld van de woning, het bedrijfspand of het agrarisch vastgoed en legt de VBO-makelaar vast wat uw mening is van dit pand. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:GegevensVerstrekking mogelijk aanBewaartermijn bij VBO-makelaarUw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.a1 jaarDatum van bezichtiging en uw mening over de woning, het bedrijfspand of het agrarisch vastgoed.a1 jaarOverige informatie die u aan de VBO-makelaar verstrekt.a1 jaarOntvangers van gegevensaVerkoper of verhuurder van pand

Privacy-en cookie statement van marijke.5U wilt een woning kopen die via marijke makelaardij wordt aangebodenVoor dit contact staat de VBO-makelaar met u en eventueel uw makelaar in contact in verband met het biedingsproces. Daarna voert de VBO-makelaar de voorbereidende activiteiten uit voor de koopovereenkomst en de overdracht. In dit contact stelt de VBO-makelaar ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:GegevensVerstrekking mogelijk aanBewaartermijn bij VBO-makelaarUw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.b20 jaarUw mening over de woning.b3 jaarGegevens over de biedingen.b3 jaarGegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).d5 jaarIndien met de verkoper afgesproken, gegevens ter vaststelling van uw mogelijkheden om een koopprijs te betalen of aan andere eisen van de verkoper te voldoen. Dit is een gerechtvaardigd belang van de verkoper.b3 jaarGegevens die nodig zijn om de koopovereenkomst op te stellen, waaronder uw identiteitsvaststelling. c20 jaarWanneer de woning is verkocht: de transactiegegevens zoals de verkoopprijs en de transactiedatum. a20 jaarDe postcode (1234AB) en huisnummer van het vorige woonadres van de koper, koop-of huurwoning.a3 jaarUw leeftijds-en inkomenscategorie en gezinssamenstelling, type koper en verhuisreden.a3 jaarOverige informatie die u aan de VBO-makelaar verstrekt.b3 jaarOntvangers van gegevensaVBO(de gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard)bVerkopercNotaris, aankoopmakelaardFIU (Financial Intelligence Unit –Nederland)U wilt een woning huren die via marijke makelaardij wordt aangebodenHet doel van dit contact is om vast te stellen of u aan de eisen van de verhuurder voldoet en om namens de verhuurder dehuurovereenkomst voor te bereiden. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:GegevensVerstrekking mogelijk aanBewaartermijn bij VBO-makelaarUw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.a20 jaarUw leeftijds-en inkomenscategorie en gezinssamenstelling.a3 jaarGegevens om vast te stellen dat u aan de eisen van de verhuurder voldoet. Dit is een gerechtvaardigd belang van de verhuurder. Deze vaststelling kan bijvoorbeeld door de VBOWoontoets.a5 jaarGegevensdie nodig zijn om de huurovereenkomst op te stellen, waaronder uw identiteitsvaststelling.a20 jaarOverige informatie die u aan uw VBO-makelaar verstrekt.a3 jaarOntvangers van gegevensaVerhuurder

 

Privacy-en cookie statement van marijke.

U wilt vrijblijvend op de hoogte gehouden worden van het aanbod door marijke makelaardijHet doel van dit contact is dat de VBO-makelaar u op de hoogte brengt van mogelijk voor u interessante woningen, bedrijfspanden of agrarisch vastgoed. Dit gebeurt tot het moment dat u aangeeft geen behoefte meer te hebben aan deze service. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:GegevensVerstrekking mogelijk aanBewaartermijn bij VBO-makelaarUw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.geenTot intrekking van toestemmingHet zoekprofiel waarin uw woonwensen zijn opgenomen. Op basis van het zoekprofiel kan een aanbod worden samengesteld.geenTot intrekking van toestemmingOverige informatie die u aan de VBO-makelaar verstrekt.geenTot intrekking van toestemmingU wilt een taxatie van een woning, bedrijfspand of agrarisch vastgoed laten uitvoeren en u heeft hiervoor marijke makelaardijingeschakeldHet doel van dit contact is dat de VBO-makelaar/taxateur voor uw woning, bedrijfspand of agrarisch vastgoed een taxatie uitvoert. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:GegevensVerstrekking mogelijk aanBewaartermijn bij VBO-makelaarUw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.a20 jaarGegevens van uw woning, bedrijfspand of agrarisch vastgoed om de waarde te bepalen.a20 jaarGegevens die nodig zijn als de taxateur in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) een ongebruikelijke transactie moet meldenb5 jaarOverige informatie die u aan uw VBO-makelaar/taxateur verstrekt.geen20 jaarOntvangers van gegevensaValidatie instituut op taxatiesbFIU (Financial Intelligence Unit –Nederland)

Doorgifte van persoonsgegevensbuiten de EU

marijke. makelaardijdeelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst. Deze derden kunnen zich buiten de Europese Unie bevinden of gebruik maken van servers die zich buiten de Europese Unie bevinden. Doorgifte aan landen buiten de Europese Unie gebeurt alleen als dat land een passend beveiligingsniveau waarborgt. Door het gebruik van de diensten van marijke. makelaardijgeeft u hiervoor toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

marijke. makelaardijgebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Decookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeurs-instellingen. Ook kunnenwij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen datdeze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door marijke. makelaardijen heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u ofeen ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@marijkemakelaardij.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

We willenu er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-onsHoe wij persoonsgegevens beveiligen

marijke. makelaardij neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons of via info@marijkemakelaardij.nl.