Actievoorwaarden

De actievoorwaarden van marijke. (win met marijke.)

 • Dit reglement is van toepassing op promotionele kansspelen die door Marijke. makelaardij op de website en op de Facebook en Instagram pagina van marijke. makelaardij worden gehouden.
 • marijke. makelaardij behoudt zich het recht voor om acties, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de voorwaarden en/of de prijzen te wijzigen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding jegens deelnemers aan de acties gehouden te zijn.
 • marijke. makelaardij handelt in overeenstemming met de Gedragscode promotionele kansspelen.

Voorwaarden voor deelname

 • Door mee te doen aan acties van marijke. makelaardij geven deelnemers aan akkoord te gaan met de voorwaarden van dit reglement.
 • Deelnemers jonger dan 18 jaar dienen toestemming te hebben van hun wettelijke vertegenwoordiger. Deelnemers moeten in Nederland of België wonen.
 • Medewerkers van marijke. en iedereen die direct of indirect bij de organisatie van de actie betrokken is, alsmede hun naaste familieleden, zijn uitgesloten van deelname.
 • marijke. makelaardij behoudt zich het recht voor om een deelnemer aan acties te diskwalificeren en/of van deelname uit te sluiten indien deze deelnemer op enige wijze in strijd handelt met dit reglement of anderszins onrechtmatig handelt jegens marijke. makelaardij
 • De actie loopt van 15 oktober 2019 t/m 31 oktober 2019.
 • Je kan deelnemen aan deze actie door de Facebook en/of Instagram pagina van marijke. makelaardij te liken/volgen in desbetreffende actieperiode.
 • Iedere deelnemer mag maximaal éénmaal deelnemen

Prijzen en trekking

 • De te winnen prijzen staan vermeld en afgebeeld op de website en/of de Facebook pagina. De prijswinnaar(s) worden willekeurig gekozen onder de likes van de Facebook en Instagram pagina en/of de juiste antwoorden per email op de vraag. Deelnemers doen mee wanneer zij een e-mailadres hebben achter gelaten. Bovendien moet de deelnemer akkoord gaan met deze algemene voorwaarden.
 • marijke. makelaardij maakt na de selectie de prijswinnaar bekend door contact met de prijswinnaar op te nemen per e-mail en deze publiekelijk uit te roepen op het prikbord van de Facebook en Instagram pagina of op de website. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 • Prijzen zijn niet inwisselbaar voor contanten

Aansprakelijkheid

 • marijke. makelaardij is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door haar verstrekte prijzen.
 • Aan druk- of tekstfouten kunnen geen rechten worden ontleend.

Privacy

 • De gegevens die nodig zijn voor deelname worden eigendom van marijke. makelaardij en worden niet verkocht of aan derden verstrekt. De gegevens worden opgenomen in een bestand; op dit bestand is de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing. Zie ook de Privacy- en cookie statement van marijke.